Sekcje Komitetu Mechaniki PAN:

Sekcja Biomechaniki - przew. prof. dr hab. Ewa MAJCHRZAK
Sekcja Dynamiki Układów - przew. prof. dr hab. Jerzy WARMIŃSKI
Sekcja Mechaniki Materiałów - przew. prof. dr hab. Błażej SKOCZEŃ
Sekcja Mechaniki Płynów - przew. prof. dr hab. Stanisław DROBNIAK
Sekcja Metod Eksperymentalnych Mechaniki - przew. prof. dr hab. Paweł PYRZANOWSKI
Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji - przew. prof. dr hab. Tomasz LEWIŃSKI