W dniu 6 czerwca 2019 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Witold Elsner z Politechniki Częstochowskej wygłosił wykład "Oddziaływania między-skalowe w turbulentnej warstwie przyściennej".

W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: mgr inż. Adrian GLISZCZYŃSKI, Politechnika Łódźka,
•nagroda II stopnia: dr inż. Witold OGIERMAN, Politechnika Śląska,
•nagroda III stopnia: dr inż. Łukasz MAZURKIEWICZ, Wojskowa Akademia Techniczna.

W dniu 28 listopada 2018 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci I i II Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:

* Dr hab. inż. Przemysław Perlikowski (Politechnika Łódzka): Jak dzwoni dzwon?
* Dr inż. Dariusz Jarząbek (IPPT PAN): Zastosowanie technik pomiaru właściwości mechanicznych materiałów w skali mikro i nano do badań kompozytów metal-ceramika

W drugiej części zebrania, przedstawione zostały informacje o wyborach i zmianach w Polskiej Akademii Nauk oraz sprawozdania z następujących konferencji:

* XXIII Konferencja Mechaniki Płynów KKMP
*41-sza Konferencja Mechaniki Ciała Stałego SOLMECH2018.

W dniu 28 września 2018 roku w Instytutcie Podstawowych Problemów Techniki PAN odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 90. rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Witolda Gutkowskiego.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki.
Mowy gratulacyjne wygłosili:
prof. dr hab. Antoni Rogalski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk,
prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN,
prof. dr hab. Anna Kucaba-Piętal z Politechniki Rzeszowskiej,
prof. dr hab. Mieczysław Kuczma z Politechniki Poznańskiej,
prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz z IMP PAN,
prof. dr hab. Tomasz Kubiak z Politechniki Łódzkiej,
prof. dr hab. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej
i inni.

W dniu 17 maja 2018 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP wygłosił wykład "Ustawa 2.0 – spojrzenie Rektora Wyższej Uczelni".
 
W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: dr hab. inż. Przemysław PERLIKOWSKI, Politechnika Łódźka,
•nagroda II stopnia: dr inż. Dariusz JARZĄBEK, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
•nagroda III stopnia: dr inż. Krzysztof Kamil ŻUR, Politechnika Białostocka.
W dniu 16 listopada 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.
 
W trakcie Zebrania referaty wygłosili:
- prof. Jerzy Podgórski - Sprawozdanie z Konferencji 22nd CMM 2017
- prof. Krzysztof Wiśniewski - Stan przygotowań do SOLMECH 2018
- prof. Zbigniew Kowalewski, prof. Jerzy Rojek, prof. Błażej Skoczeń - Zamierzenia dotyczące 4th Polish Congress on Mechanics PCM 2019 – 23rd CMM 2019
- prof. Błażej Skoczeń - Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych AD 2017

Podkategorie