W dniu 18 listopada 2020 roku odbyło się w trybie zdalnym drugie Zebranie Plenarne Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2020-2023.

W pierwszej części zebrania przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Komitetu Mechaniki PAN. W wyniku głosowania Sekretarzem Komitetu Mechaniki PAN został dr hab. Bartłomiej Błachowski.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Mechaniki PAN oraz wybory przewdoniczących Sekcji Komitetu.
W wyniku głosowania na przewodniczących sekcji wybrani zostali:
prof. Ewa Majchrzak – Sekcja Biomechaniki,
prof. Jerzy Warmiński – Sekcja Dynamiki,
prof. Błażej Skoczeń – Sekcja Mechaniki Materiałów,
prof. Jacek Pozorski – Sekcja Mechaniki Płynów,
prof. Paweł Pyrzanowski – Sekcja Mechaniki Eksperymentalnej,
prof. Witold Cecot – Sekcja Metod Obliczeniowych,
prof. Tomasz Lewiński – Sekcja Optymalizacji.

W drugiej części zebrania Komitet przyznał Nagrody Naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
- Nagroda I stopnia, dr inż. Karol Frydrych (IPPT PAN)
- Nagroda II stopnia, dr inż. Katarzyna Arkusz (Uniwersytet Zielonogórski)

W dniu 9 marca 2020 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się inauguracyjne w kadencji 2020-2023 plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

Zebranie otworzył prof. Tomasz Kapitaniak, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV PAN. Następnie prof. Kapitaniak poprosił o minutę ciszy dla uczczenia pamięci prof. Witolda Gutkowskiego, Honorowego Przewodniczącego Komitetu Mechaniki, który odszedł na zawsze w dniu 18 listopada 2019 roku.

W pierwszej części zebrania wręczone zostały nominacje nowym członkom Komitetu Mechaniki.

W drugiej częsci zebrania przeprowadzono głosowanie na Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN. Został nim prof. Stanisław Stupkiewicz z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Następnie Przewodniczący zaproponował dwóch kandydatów na swoich zastępców: prof. Henryka Petryka z IPPT PAN oraz prof. Błażeja Skoczenia z Politechniki Krakowskiej. Obaj kandydaci zostali wybrani na zastępców Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN.

Kolejno przeprowadzono wybory dwóch członków Prezydium Komitetu. Zostali nimi: prof. Tadeusz Burczyński z IPPT PAN oraz prof. Jacek Pozorski z IMP PAN.

W dniu 21 listopada 2019 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania profesor Błażej Skoczeń wygłosił referat pt. "Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki".

W drugiej części zebrania, Przewodniczący Komitetu przedstawił listę konferencji, które objęte zostaną patronatem Komitetu Mechaniki PAN. Na liście znalazły się następujące konferencje:
- XXIV Fluid Mechanics Conference
- 7th European Conference on Structural Control - EACS 2020
- 42nd Solid Mechanics Conference – SolMech 2020
- 59. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice"
- 29 Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego
- XVI Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii" TKI2020

W dniu 19 września 2019 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:

- Nagroda I stopnia, mgr inż. Adrian Gliszczyński (Politechnika Łódzka)
- Nagroda II stopnia, dr inż. Witold Ogierman (Politechnika Śląska)
- Nagroda III stopnia, dr inż. Łukasz Mazurkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)

W drugiej części zebrania, odbyło się opiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN oraz omówiono sprawę wyborów do Komitetu Mechaniki PAN. Następnie prof. Błażej Skoczeń przedstawił sprawozdanie z Kongresu PCM-CMM 2019.

Szanowni Państwo,


Ruszyła procedura wyborcza do Komitetów Naukowych PAN.
Oto harmonogram:
7-8.11.2019           ogłoszenie wyborów
12-20.11.2019       rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
22.11-4.12.2019    weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN
5-6.12.2019           weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN
9-11.12.2019         weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym
16-20.12.2019       wybory

Rejestracja jest otwarta od 12 listopada. Musi jej dokonać zainteresowany dr hab. lub profesor indywidualnie.
Na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ jest przedstawiony kalendarz wyborczy, ale także zakładka do systemu wyborczego, gdzie można się zarejestrować.


Łączę serdeczne pozdrowienia,

Tadeusz Burczyński
Przew. Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej KM PAN

 

Podkategorie