Szanowni Państwo,


Ruszyła procedura wyborcza do Komitetów Naukowych PAN.
Oto harmonogram:
7-8.11.2019           ogłoszenie wyborów
12-20.11.2019       rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
22.11-4.12.2019    weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN
5-6.12.2019           weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN
9-11.12.2019         weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym
16-20.12.2019       wybory

Rejestracja jest otwarta od 12 listopada. Musi jej dokonać zainteresowany dr hab. lub profesor indywidualnie.
Na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ jest przedstawiony kalendarz wyborczy, ale także zakładka do systemu wyborczego, gdzie można się zarejestrować.


Łączę serdeczne pozdrowienia,

Tadeusz Burczyński
Przew. Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej KM PAN

 

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Witold Elsner z Politechniki Częstochowskej wygłosił wykład "Oddziaływania między-skalowe w turbulentnej warstwie przyściennej".

W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: mgr inż. Adrian GLISZCZYŃSKI, Politechnika Łódźka,
•nagroda II stopnia: dr inż. Witold OGIERMAN, Politechnika Śląska,
•nagroda III stopnia: dr inż. Łukasz MAZURKIEWICZ, Wojskowa Akademia Techniczna.

W dniu 28 listopada 2018 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci I i II Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:

* Dr hab. inż. Przemysław Perlikowski (Politechnika Łódzka): Jak dzwoni dzwon?
* Dr inż. Dariusz Jarząbek (IPPT PAN): Zastosowanie technik pomiaru właściwości mechanicznych materiałów w skali mikro i nano do badań kompozytów metal-ceramika

W drugiej części zebrania, przedstawione zostały informacje o wyborach i zmianach w Polskiej Akademii Nauk oraz sprawozdania z następujących konferencji:

* XXIII Konferencja Mechaniki Płynów KKMP
*41-sza Konferencja Mechaniki Ciała Stałego SOLMECH2018.

W dniu 28 września 2018 roku w Instytutcie Podstawowych Problemów Techniki PAN odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 90. rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Witolda Gutkowskiego.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki.
Mowy gratulacyjne wygłosili:
prof. dr hab. Antoni Rogalski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk,
prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN,
prof. dr hab. Anna Kucaba-Piętal z Politechniki Rzeszowskiej,
prof. dr hab. Mieczysław Kuczma z Politechniki Poznańskiej,
prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz z IMP PAN,
prof. dr hab. Tomasz Kubiak z Politechniki Łódzkiej,
prof. dr hab. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej
i inni.

W dniu 17 maja 2018 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP wygłosił wykład "Ustawa 2.0 – spojrzenie Rektora Wyższej Uczelni".
 
W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: dr hab. inż. Przemysław PERLIKOWSKI, Politechnika Łódźka,
•nagroda II stopnia: dr inż. Dariusz JARZĄBEK, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
•nagroda III stopnia: dr inż. Krzysztof Kamil ŻUR, Politechnika Białostocka.

Podkategorie