W dniu 2 lutego 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się inauguracyjne w kadencji 2016-2020 plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
Zebranie otworzył Prof. Antoni Rogalski, Dziekan Wydziału IV PAN. Następnie wręczył nominację nowym członkom Komitetu Mechaniki.
 
W kolejnej częsci zebrania przeprowadzono głosowanie na Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN. Został nim Prof. Taduesz Burczyński z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Następnie Przewodniczący zaproponował dwóch kandydatów na swoich zastępców: Prof. H.Petryka oraz Prof. B.Skoczenia. Obaj kandydaci zostali wybrani na zastępców Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN.
 
W dalszej kolejności wybrano Sekretarza Komitetu, którym został dr inż. Bartłomiej Błachowski z IPPT PAN.
 
Na Zebraniu wybrano również trzech członków Prezydium Komitetu. Zostali nimi: Prof. R.Będziński, Prof. W.Gutkowski oraz Prof. J.Rokicki.
 
W wyniku głosowania wybrano także Przewodniczących Sekcji, którymi zostali:
prof. Ewa Majchrzak – Sekcja Biomechaniki,
prof. Jerzy Warmiński – Sekcja Dynamiki Układów,
prof. Błażej Skoczeń – Sekcja Mechaniki Materiałów,
prof. Jacek Rokicki – Sekcja Mechaniki Płynów,
prof. Paweł Pyrzanowski – Sekcja Metod Eksperymelntalnych Mechaniki,
prof. Tomasz Lewiński – Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji.