W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydziału Mechanicznego, Energetycznego i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania wykład p.t. „Kształtowanie bryły samolotu dla pożądanych właściwości lotnych” wygłosił prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski (Politechnika Warszawska)
 
W drugiej części zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające na dodatkowych siedmiu członków Komitetu Mechaniki PAN.
 
W wyniku głosowania na członków Komitetu Mechaniki wybrani zostali:
prof. dr hab. Zbigniew KOŁAKOWSKI - Politechnika Łódźka
dr hab. Katarzyna KOWALCZYK-GAJEWSKA - IPPT PAN
dr hab. Anna KUCABA-PIĘTAL - Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Włodzimierz KURNIK - Politechnika Warszawska
dr hab. Jerzy MAŁACHOWSKI - WAT
dr hab. Jerzy ROJEK - IPPT PAN
prof. dr hab. Krzysztof WILDE - Politechnika Gdańska