W dniu 17 czerwca 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, wygłosił wykład "Identyfikacja uszkodzeń w materiałach kompozytowych".
 
W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: dr hab. inż. Magdalena Rucka, Politechnika Gdańska,
•nagroda II stopnia: dr inż. Marta Oleksy, Politechnika Krakowska,
•nagroda III stopnia: dr inż. Piotr Grześ, Politechnika Białostocka.