W dniu 13 października 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.


W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci I i III Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:
* Dr hab. inż. Magdalena Rucka (Politechnika Gdańska): Wybrane zagadnienia nieniszczącej diagnostyki konstrukcji,
* Dr inż. Piotr Grześ (Politechnika Białostocka): Numeryczne modelowanie procesu nagrzewania tarciowego w układzie tribologicznym nakładka - tarcza z wykorzystaniem metody elementów skończonych.


W drugiej części zebrania, odbyło się opiniowanie kandydatów na Członków Korespondentów Polskiej Akademii Nauk.