W dniu 23 czerwca 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
 
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja dotycząca Kandydatur zgłoszonych do Nagrody Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego. W wyniku głosowania podjęto decyzję o nieprzyznaniu Nagrody Komitetu Mechaniki PAN za rok 2016.