W dniu 16 listopada 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.
 
W trakcie Zebrania referaty wygłosili:
- prof. Jerzy Podgórski - Sprawozdanie z Konferencji 22nd CMM 2017
- prof. Krzysztof Wiśniewski - Stan przygotowań do SOLMECH 2018
- prof. Zbigniew Kowalewski, prof. Jerzy Rojek, prof. Błażej Skoczeń - Zamierzenia dotyczące 4th Polish Congress on Mechanics PCM 2019 – 23rd CMM 2019
- prof. Błażej Skoczeń - Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych AD 2017