W dniu 28 września 2018 roku w Instytutcie Podstawowych Problemów Techniki PAN odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 90. rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Witolda Gutkowskiego.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki.
Mowy gratulacyjne wygłosili:
prof. dr hab. Antoni Rogalski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk,
prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN,
prof. dr hab. Anna Kucaba-Piętal z Politechniki Rzeszowskiej,
prof. dr hab. Mieczysław Kuczma z Politechniki Poznańskiej,
prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz z IMP PAN,
prof. dr hab. Tomasz Kubiak z Politechniki Łódzkiej,
prof. dr hab. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej
i inni.