W dniu 28 listopada 2018 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci I i II Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:

* Dr hab. inż. Przemysław Perlikowski (Politechnika Łódzka): Jak dzwoni dzwon?
* Dr inż. Dariusz Jarząbek (IPPT PAN): Zastosowanie technik pomiaru właściwości mechanicznych materiałów w skali mikro i nano do badań kompozytów metal-ceramika

W drugiej części zebrania, przedstawione zostały informacje o wyborach i zmianach w Polskiej Akademii Nauk oraz sprawozdania z następujących konferencji:

* XXIII Konferencja Mechaniki Płynów KKMP
*41-sza Konferencja Mechaniki Ciała Stałego SOLMECH2018.