W dniu 6 czerwca 2019 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Witold Elsner z Politechniki Częstochowskej wygłosił wykład "Oddziaływania między-skalowe w turbulentnej warstwie przyściennej".

W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: mgr inż. Adrian GLISZCZYŃSKI, Politechnika Łódźka,
•nagroda II stopnia: dr inż. Witold OGIERMAN, Politechnika Śląska,
•nagroda III stopnia: dr inż. Łukasz MAZURKIEWICZ, Wojskowa Akademia Techniczna.