Drukuj

W dniu 21 listopada 2019 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania profesor Błażej Skoczeń wygłosił referat pt. "Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki".

W drugiej części zebrania, Przewodniczący Komitetu przedstawił listę konferencji, które objęte zostaną patronatem Komitetu Mechaniki PAN. Na liście znalazły się następujące konferencje:
- XXIV Fluid Mechanics Conference
- 7th European Conference on Structural Control - EACS 2020
- 42nd Solid Mechanics Conference – SolMech 2020
- 59. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice"
- 29 Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego
- XVI Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii" TKI2020

Our website is protected by DMC Firewall!