prof. dr hab. Jan AWREJCEWICZ, czł. koresp. PAN - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Janusz BADUR - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. Romuald BĘDZIŃSKI, czł. koresp. PAN - Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Bartłomiej BŁACHOWSKI - IPPT PAN
prof. dr hab. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Tadeusz CHMIELNIAK, czł. koresp. PAN - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Piotr DOERFFER - IMP PAN
prof. dr hab. Stanisław DROBNIAK - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Witold Janusz ELSNER - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Witold GUTKOWSKI, czł. rzecz. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Tomasz KAPITANIAK, czł. koresp. PAN - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Michał KLEIBER, czł. rzecz. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Zbigniew KOŁAKOWSKI - Politechnika Łódźka
prof. dr hab. Janusz KOWAL - Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Katarzyna KOWALCZYK-GAJEWSKA - IPPT PAN
prof. dr hab. Zbigniew Ludwik KOWALEWSKI - IPPT PAN
prof. dr hab. Tomasz KUBIAK - Politechnika Łódzka
dr hab. Anna KUCABA-PIĘTAL - Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Mieczysław KUCZMA - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Włodzimierz KURNIK - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Tomasz Denis LEWIŃSKI - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Tomasz ŁODYGOWSKI - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Krzysztof MAGNUCKI - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Ewa MAJCHRZAK - Politechnika Śląska
dr hab. Paweł H. MALINOWSKI - czł. AMU PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. Jerzy MAŁACHOWSKI - WAT
prof. dr hab. Arkadiusz MĘŻYK - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Zenon MRÓZ, czł. rzecz. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Tadeusz NIEZGODA - Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Józef NIZIOŁ - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Wiesław OSTACHOWICZ, czł. koresp. PAN - IMP PAN
dr hab. Jerzy Krzysztof PAMIN - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Przemysław PERLIKOWSKI, czł. AMU PAN, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Henryk PETRYK, czł. koresp. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Jacek POZORSKI - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. Jacek PRZYBYLSKI - Politechnika Częstochowska
dr hab. Paweł PYRZANOWSKI - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Jerzy ROJEK - IPPT PAN
prof. dr hab. Jacek ROKICKI - Politechnika Warszawska
dr hab. Magdalena RUCKA, czł. AMU - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Andrzej SEWERYN - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Błażej SKOCZEŃ - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Kazimierz SOBCZYK, czł. rzecz. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Andrzej Cezary STEFAŃSKI - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Stanisław STUPKIEWICZ - IPPT PAN
prof. dr hab. Andrzej STYCZEK - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Gwidon SZEFER - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Eugeniusz ŚWITOŃSKI - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Andrzej TYLIKOWSKI - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Tadeusz UHL - Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. Jerzy WARMIŃSKI - Politechnika Lubelska
prof. dr hab. Zenon WASZCZYSZYN, czł. rzecz. PAN - Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Zbigniew WESOŁOWSKI, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Krzysztof WILDE, czł. koresp. PAN - Politechnika Gdańska