W dniu 15 listopada 2012 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej części zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do Komitetu Mechaniki.

W drugiej, otwartej części zebrania odbyła się dyskusja nad kierunkami i trendami rozwoju mechaniki. Wprowadzeniem do dyskusji były krótkie wystąpienia profesorów Błażeja Skoczenia (mechanika materiałów - przygotowany razem z prof. H. Petrykiem), Tomasza Kowalewskiego (mechanika płynów, biomechanika), Tomasza Kapitaniaka (dynamika), Zbigniewa Kowalewskiego (mechanika doświadczalna) i Tadeusza Burczyńskiego (optymalizacja i mechanika obliczeniowa) prezentujące ich refleksje z kongresu ICTAM 2013, który odbył się w Pekinie w sierpniu br.