W dniu 7 marca 2013 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Ewa Majchrzak z Politechniki Śląskiej wygłosiła wykład "Modelowanie przepływu ciepła w organizmach żywych".

W drugiej części zebrania Komitet zaopiniował kandydatów na członków korespondentów PAN oraz przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:

  • nagroda I stopnia: dr Sławomir Milewski, Politechnika Krakowska,
  • nagroda II stopnia: dr Tomasz Jankowiak, Politechnika Poznańska.