Aktualności

W dniu 13 października 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.


W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci I i III Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:
* Dr hab. inż. Magdalena Rucka (Politechnika Gdańska): Wybrane zagadnienia nieniszczącej diagnostyki konstrukcji,
* Dr inż. Piotr Grześ (Politechnika Białostocka): Numeryczne modelowanie procesu nagrzewania tarciowego w układzie tribologicznym nakładka - tarcza z wykorzystaniem metody elementów skończonych.


W drugiej części zebrania, odbyło się opiniowanie kandydatów na Członków Korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 17 czerwca 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, wygłosił wykład "Identyfikacja uszkodzeń w materiałach kompozytowych".
 
W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: dr hab. inż. Magdalena Rucka, Politechnika Gdańska,
•nagroda II stopnia: dr inż. Marta Oleksy, Politechnika Krakowska,
•nagroda III stopnia: dr inż. Piotr Grześ, Politechnika Białostocka.
W dniu 2 lutego 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się inauguracyjne w kadencji 2016-2020 plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
Zebranie otworzył Prof. Antoni Rogalski, Dziekan Wydziału IV PAN. Następnie wręczył nominację nowym członkom Komitetu Mechaniki.
 
W kolejnej częsci zebrania przeprowadzono głosowanie na Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN. Został nim Prof. Taduesz Burczyński z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Następnie Przewodniczący zaproponował dwóch kandydatów na swoich zastępców: Prof. H.Petryka oraz Prof. B.Skoczenia. Obaj kandydaci zostali wybrani na zastępców Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN.
 
W dalszej kolejności wybrano Sekretarza Komitetu, którym został dr inż. Bartłomiej Błachowski z IPPT PAN.
 
Na Zebraniu wybrano również trzech członków Prezydium Komitetu. Zostali nimi: Prof. R.Będziński, Prof. W.Gutkowski oraz Prof. J.Rokicki.
 
W wyniku głosowania wybrano także Przewodniczących Sekcji, którymi zostali:
prof. Ewa Majchrzak – Sekcja Biomechaniki,
prof. Jerzy Warmiński – Sekcja Dynamiki Układów,
prof. Błażej Skoczeń – Sekcja Mechaniki Materiałów,
prof. Jacek Rokicki – Sekcja Mechaniki Płynów,
prof. Paweł Pyrzanowski – Sekcja Metod Eksperymelntalnych Mechaniki,
prof. Tomasz Lewiński – Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji.
W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydziału Mechanicznego, Energetycznego i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania wykład p.t. „Kształtowanie bryły samolotu dla pożądanych właściwości lotnych” wygłosił prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski (Politechnika Warszawska)
 
W drugiej części zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające na dodatkowych siedmiu członków Komitetu Mechaniki PAN.
 
W wyniku głosowania na członków Komitetu Mechaniki wybrani zostali:
prof. dr hab. Zbigniew KOŁAKOWSKI - Politechnika Łódźka
dr hab. Katarzyna KOWALCZYK-GAJEWSKA - IPPT PAN
dr hab. Anna KUCABA-PIĘTAL - Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Włodzimierz KURNIK - Politechnika Warszawska
dr hab. Jerzy MAŁACHOWSKI - WAT
dr hab. Jerzy ROJEK - IPPT PAN
prof. dr hab. Krzysztof WILDE - Politechnika Gdańska

W dniu 15 listopada 2012 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej części zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do Komitetu Mechaniki.

W drugiej, otwartej części zebrania odbyła się dyskusja nad kierunkami i trendami rozwoju mechaniki. Wprowadzeniem do dyskusji były krótkie wystąpienia profesorów Błażeja Skoczenia (mechanika materiałów - przygotowany razem z prof. H. Petrykiem), Tomasza Kowalewskiego (mechanika płynów, biomechanika), Tomasza Kapitaniaka (dynamika), Zbigniewa Kowalewskiego (mechanika doświadczalna) i Tadeusza Burczyńskiego (optymalizacja i mechanika obliczeniowa) prezentujące ich refleksje z kongresu ICTAM 2013, który odbył się w Pekinie w sierpniu br.