W dniu 7 marca 2013 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Ewa Majchrzak z Politechniki Śląskiej wygłosiła wykład "Modelowanie przepływu ciepła w organizmach żywych".

W drugiej części zebrania Komitet zaopiniował kandydatów na członków korespondentów PAN oraz przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:

  • nagroda I stopnia: dr Sławomir Milewski, Politechnika Krakowska,
  • nagroda II stopnia: dr Tomasz Jankowiak, Politechnika Poznańska.

W dniu 15 listopada 2012 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej części zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do Komitetu Mechaniki.

W drugiej, otwartej części zebrania odbyła się dyskusja nad kierunkami i trendami rozwoju mechaniki. Wprowadzeniem do dyskusji były krótkie wystąpienia profesorów Błażeja Skoczenia (mechanika materiałów - przygotowany razem z prof. H. Petrykiem), Tomasza Kowalewskiego (mechanika płynów, biomechanika), Tomasza Kapitaniaka (dynamika), Zbigniewa Kowalewskiego (mechanika doświadczalna) i Tadeusza Burczyńskiego (optymalizacja i mechanika obliczeniowa) prezentujące ich refleksje z kongresu ICTAM 2013, który odbył się w Pekinie w sierpniu br.

W dniu 17 maja 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Jerzy Bajkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW przedstawił "Informację o nauczaniu mechaniki i przedmiotow pokrewnych na Politechnice Warszawskiej". Następnie, prof. Jacek Rokicki z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW wygłosił wykład "Strategia badawcza przemysłu lotniczego".

W drugiej części zebrania m.in. przyjęto regulamin Komitetu oraz przeprowadzono uzupełniające wybory do Komitetu.

Podkategorie