W dniu 13 października 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.


W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci I i III Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:
* Dr hab. inż. Magdalena Rucka (Politechnika Gdańska): Wybrane zagadnienia nieniszczącej diagnostyki konstrukcji,
* Dr inż. Piotr Grześ (Politechnika Białostocka): Numeryczne modelowanie procesu nagrzewania tarciowego w układzie tribologicznym nakładka - tarcza z wykorzystaniem metody elementów skończonych.


W drugiej części zebrania, odbyło się opiniowanie kandydatów na Członków Korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 17 czerwca 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, wygłosił wykład "Identyfikacja uszkodzeń w materiałach kompozytowych".
 
W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: dr hab. inż. Magdalena Rucka, Politechnika Gdańska,
•nagroda II stopnia: dr inż. Marta Oleksy, Politechnika Krakowska,
•nagroda III stopnia: dr inż. Piotr Grześ, Politechnika Białostocka.
W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydziału Mechanicznego, Energetycznego i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania wykład p.t. „Kształtowanie bryły samolotu dla pożądanych właściwości lotnych” wygłosił prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski (Politechnika Warszawska)
 
W drugiej części zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające na dodatkowych siedmiu członków Komitetu Mechaniki PAN.
 
W wyniku głosowania na członków Komitetu Mechaniki wybrani zostali:
prof. dr hab. Zbigniew KOŁAKOWSKI - Politechnika Łódźka
dr hab. Katarzyna KOWALCZYK-GAJEWSKA - IPPT PAN
dr hab. Anna KUCABA-PIĘTAL - Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Włodzimierz KURNIK - Politechnika Warszawska
dr hab. Jerzy MAŁACHOWSKI - WAT
dr hab. Jerzy ROJEK - IPPT PAN
prof. dr hab. Krzysztof WILDE - Politechnika Gdańska

Podkategorie