W dniu 12 listopada 2015 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się ostatnie w tej kadencji plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:

  • dr Bartłomiej Dyniewicz (IPPT PAN): Drgania konstrukcji poddanych ruchomym źródłom zaburzeń,
  • dr Grzegorz Dziatkiewicz (Politechnika Śląska): Rozwój i zastosowanie metod obliczeniowych w mechanice ośrodka magnetoelektrosprężystego,
  • dr Paweł Nakielski (IPPT PAN): Systemy podawania leków z polimerowych nanowłókien.

W drugiej części zebrania, Przewodniczący Komitetu prof. Tadeusz Burczyński podsumował działalność Komitetu w czasie kończącej się kadencji.

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania dr hab. Łukasz Jankowski z IPPT PAN, laureat nagrody Wydziału IV PAN wygłosił wykład "Identyfikacja obciążeń dynamicznych w zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji".

W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:

  • nagroda I stopnia: dr Bartłomiej Dyniewicz, IPPT PAN,
  • nagroda II stopnia: dr Grzegorz Dziatkiewicz, Politechnika Śląska,
  • nagroda III stopnia: dr Paweł Nakielski, IPPT PAN.

Decyzją Komitetu Mechaniki termin składania wniosków o Nagrodę Komitetu Mechaniki im. prof. Michała Życzkowskiego został w tym roku przedłużony o dwa miesiące – do końca lutego 2015 r.

Podkategorie