W dniu 2 lutego 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się inauguracyjne w kadencji 2016-2020 plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
Zebranie otworzył Prof. Antoni Rogalski, Dziekan Wydziału IV PAN. Następnie wręczył nominację nowym członkom Komitetu Mechaniki.
 
W kolejnej częsci zebrania przeprowadzono głosowanie na Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN. Został nim Prof. Taduesz Burczyński z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Następnie Przewodniczący zaproponował dwóch kandydatów na swoich zastępców: Prof. H.Petryka oraz Prof. B.Skoczenia. Obaj kandydaci zostali wybrani na zastępców Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN.
 
W dalszej kolejności wybrano Sekretarza Komitetu, którym został dr inż. Bartłomiej Błachowski z IPPT PAN.
 
Na Zebraniu wybrano również trzech członków Prezydium Komitetu. Zostali nimi: Prof. R.Będziński, Prof. W.Gutkowski oraz Prof. J.Rokicki.
 
W wyniku głosowania wybrano także Przewodniczących Sekcji, którymi zostali:
prof. Ewa Majchrzak – Sekcja Biomechaniki,
prof. Jerzy Warmiński – Sekcja Dynamiki Układów,
prof. Błażej Skoczeń – Sekcja Mechaniki Materiałów,
prof. Jacek Rokicki – Sekcja Mechaniki Płynów,
prof. Paweł Pyrzanowski – Sekcja Metod Eksperymelntalnych Mechaniki,
prof. Tomasz Lewiński – Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji.

W dniu 12 listopada 2015 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się ostatnie w tej kadencji plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:

  • dr Bartłomiej Dyniewicz (IPPT PAN): Drgania konstrukcji poddanych ruchomym źródłom zaburzeń,
  • dr Grzegorz Dziatkiewicz (Politechnika Śląska): Rozwój i zastosowanie metod obliczeniowych w mechanice ośrodka magnetoelektrosprężystego,
  • dr Paweł Nakielski (IPPT PAN): Systemy podawania leków z polimerowych nanowłókien.

W drugiej części zebrania, Przewodniczący Komitetu prof. Tadeusz Burczyński podsumował działalność Komitetu w czasie kończącej się kadencji.

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania dr hab. Łukasz Jankowski z IPPT PAN, laureat nagrody Wydziału IV PAN wygłosił wykład "Identyfikacja obciążeń dynamicznych w zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji".

W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:

  • nagroda I stopnia: dr Bartłomiej Dyniewicz, IPPT PAN,
  • nagroda II stopnia: dr Grzegorz Dziatkiewicz, Politechnika Śląska,
  • nagroda III stopnia: dr Paweł Nakielski, IPPT PAN.

Podkategorie