W dniu 17 maja 2018 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP wygłosił wykład "Ustawa 2.0 – spojrzenie Rektora Wyższej Uczelni".
 
W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: dr hab. inż. Przemysław PERLIKOWSKI, Politechnika Łódźka,
•nagroda II stopnia: dr inż. Dariusz JARZĄBEK, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
•nagroda III stopnia: dr inż. Krzysztof Kamil ŻUR, Politechnika Białostocka.