W dniu 18 listopada 2020 roku odbyło się w trybie zdalnym drugie Zebranie Plenarne Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2020-2023.

W pierwszej części zebrania przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Komitetu Mechaniki PAN. W wyniku głosowania Sekretarzem Komitetu Mechaniki PAN został dr hab. Bartłomiej Błachowski.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Mechaniki PAN oraz wybory przewdoniczących Sekcji Komitetu.
W wyniku głosowania na przewodniczących sekcji wybrani zostali:
prof. Ewa Majchrzak – Sekcja Biomechaniki,
prof. Jerzy Warmiński – Sekcja Dynamiki,
prof. Błażej Skoczeń – Sekcja Mechaniki Materiałów,
prof. Jacek Pozorski – Sekcja Mechaniki Płynów,
prof. Paweł Pyrzanowski – Sekcja Mechaniki Eksperymentalnej,
prof. Witold Cecot – Sekcja Metod Obliczeniowych,
prof. Tomasz Lewiński – Sekcja Optymalizacji.

W drugiej części zebrania Komitet przyznał Nagrody Naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
- Nagroda I stopnia, dr inż. Karol Frydrych (IPPT PAN)
- Nagroda II stopnia, dr inż. Katarzyna Arkusz (Uniwersytet Zielonogórski)