W dniu 1 grudnia 2011 roku w IPPT PAN przy ulicy Pawińskiego 5b w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2011-2014. Podczas zebrania dokonano wyboru Prezydium Komitetu, w tym przewodniczącego - prof. Tadeusza Burczyńskiego.

Profesor Witold Gutkowski, który pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Mechaniki w trzech kadencjach i ma znaczące zasługi dla Komitetu Mechaniki, został mianowany Honorowym Przewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN.