W dniu 17 maja 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Jerzy Bajkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW przedstawił "Informację o nauczaniu mechaniki i przedmiotow pokrewnych na Politechnice Warszawskiej". Następnie, prof. Jacek Rokicki z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW wygłosił wykład "Strategia badawcza przemysłu lotniczego".

W drugiej części zebrania m.in. przyjęto regulamin Komitetu oraz przeprowadzono uzupełniające wybory do Komitetu.