30 maja 2014 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W otwartej części posiedzenia dr Piotr Nazarko, laureat Nagrody Wydziału IV PAN w 2013 roku wygłosił wykład pt. „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz fal sprężystych do wykrywania i oceny uszkodzeń w elementach konstrukcji”.

W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat obecnych i przyszłych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych.