W dniu 16 lutego 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
 
W drugiej części zebrania, odbyły się wybory przedstawicieli Polski do organów International Centre for Mechanical Sciences (CISM) w Udine.