W dniu 6 maja 2021 roku w trybie zdalnym odbyło się zebranie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania wykład p.t. „Analiza urazów miednicy pod wpływem wielokierunkowych, wysokoenergetycznych obciążeń oraz rola nanorurek ditlenku tytanu jako nanomodyfikacja długoterminowych implantów ortopedycznych” wygłosiła dr Katarzyna Arkusz (Uniwersytet Zielonogórski).

W drugiej części zebrania, odbyły się wybory przedstawicieli Polski do organów International Union Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM) i International Centre for Mechanical Sciences (CISM) w Udine. W wyniku głosowania przedstawicielami w IUTAM zostali prof. Stanisław Stupkiewicz (IPPT PAN) i prof. Tomasz Kapitaniak (Politechnika Łódzka), natomiast przedstawicielem w CISM został prof. Jacek Pozorski (IMP PAN).

Ponadto w drugiej części zebrania członkowie Komitetu głosowali nad przyznaniem Nagród Naukowych KM PAN. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
- I nagroda: dr inż.Balbina WCISŁO (Polietchnika Krakowska)
- II nagroda: dr inż. Maciej RYŚ (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
- III nagroda: dr inż Mateusz KOPEĆ (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Na zakończenie spotkania członkowie Komitetu Mechaniki przyjęli stanowisko w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim. Treść przyjętego stanowiska zamieszczono poniżej:

Stanowisko Komitetu Mechaniki PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

W związku z publiczną dyskusją na temat projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim, Komitet Mechaniki PAN stoi na stanowisku, że wszelkie regulacje prawne dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego powinny być szeroko konsultowane ze wszystkimi środowiskami naukowymi w Polsce.

Jednocześnie, Komitet Mechaniki PAN wyraża pełne poparcie dla działań organów PAN mających na celu zachowanie integralności Polskiej Akademii Nauk, składającej się z korporacji uczonych, w tym komitetów naukowych, oraz instytutów PAN.