W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania dr hab. Łukasz Jankowski z IPPT PAN, laureat nagrody Wydziału IV PAN wygłosił wykład "Identyfikacja obciążeń dynamicznych w zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji".

W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:

  • nagroda I stopnia: dr Bartłomiej Dyniewicz, IPPT PAN,
  • nagroda II stopnia: dr Grzegorz Dziatkiewicz, Politechnika Śląska,
  • nagroda III stopnia: dr Paweł Nakielski, IPPT PAN.