Referaty wygłoszone na Zebraniach Komitetu Mechaniki:

 

Kształtowanie bryły samolotu dla pożądanych właściwości lotnych - Tomasz Goetzendorf-Grabowski

Wybrane zagadnienia nieniszczącej diagnostyki konstrukcji - Magdalena Rucka

Metoda właściwej dekompozycji ortogonalnej, jako narzędzie redukcji stopni swobody, modelowania wieloskalowego oraz zadań odwrotnych - Ryszard Białecki

Eliminacja drgań przy wykorzystaniu dynamicznego tłumika drgań z inerterem o zmiennej inertancji (Mitigation of vibrations with tuned mass damper with inerter which enables changes of inertance) - Przemysław Perlikowski