prof. dr hab. Jan AWREJCEWICZ, czł. rzecz. PAN - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Janusz BADUR - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. Romuald BĘDZIŃSKI, czł. rzecz. PAN - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Bartłomiej BŁACHOWSKI - IPPT PAN
prof. dr hab. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. rzecz. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Witold CECOT - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Piotr DOERFFER - IMP PAN
prof. dr hab. Stanisław DROBNIAK - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Witold Janusz ELSNER - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Piotr FEDELIŃSKI - Politechnika Śląska
dr hab. Jan JAŚKOWIEC - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Tomasz KAPITANIAK, czł. rzecz. PAN - Politechnika Łódzka
dr hab. Andrzej KATUNIN, czł. AMU PAN - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Michał KLEIBER, czł. rzecz. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Zbigniew KOŁAKOWSKI - Politechnika Łódźka
prof. dr hab. Katarzyna KOWALCZYK-GAJEWSKA - IPPT PAN
prof. dr hab. Tomasz KOWALEWSKI - IPPT PAN
prof. dr hab. Zbigniew Ludwik KOWALEWSKI - IPPT PAN
prof. dr hab. Tomasz KUBIAK - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Anna KUCABA-PIĘTAL - Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Mieczysław KUCZMA - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Tomasz Denis LEWIŃSKI - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Tomasz ŁODYGOWSKI - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Ewa MAGNUCKA-BLANDZI - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Krzysztof MAGNUCKI - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
prof. dr hab. Ewa MAJCHRZAK - Politechnika Śląska
dr hab. Paweł H. MALINOWSKI - czł. AMU PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. Jerzy MAŁACHOWSKI - WAT
prof. dr hab. Zenon MRÓZ, czł. rzecz. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Janusz ORKISZ - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. Wiesław OSTACHOWICZ, czł. koresp. PAN - IMP PAN
prof. dr hab. Jerzy Krzysztof PAMIN - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. Przemysław PERLIKOWSKI, czł. AMU PAN, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Henryk PETRYK, czł. rzecz. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Jacek POZORSKI - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. Jacek PRZYBYLSKI - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Paweł PYRZANOWSKI - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Waldemar RACHOWICZ - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Jerzy ROJEK - IPPT PAN
prof. dr hab. Andrzej SEWERYN - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Błażej SKOCZEŃ, czł. koresp. PAN -Politechnika Krakowska
dr hab. Ryszard STAROSZCZYK - Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
prof. dr hab. Andrzej Cezary STEFAŃSKI - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Stanisław STUPKIEWICZ, czł. koresp. PAN - IPPT PAN
prof. dr hab. Wojciech SUMELKA - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Gwidon SZEFER - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Jacek SZUMBARSKI - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Jacek TEJCHMAN - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Andrzej TYLIKOWSKI - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
prof. dr hab. Jerzy WARMIŃSKI - Politechnika Lubelska
prof. dr hab. Krzysztof WILDE, czł. koresp. PAN - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Edmund WITTBRODT, Politechnika Gdańska