W dniu 12 maja 2022 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania wygłoszono dwa referaty. Pierwszy referat p.t. „O dynamice mikrowłókien w przepływie lepkiego płynu” wygłosiła prof. Maria Ekiel-Jeżewska z IPPT PAN natomiast drugi zatytułowany "Wybrane zagadnienia mikroprzepływów" wygłosił dr hab. Piotr Korczyk również z IPPT PAN.

W drugiej części zebrania członkowie Komitetu głosowali nad przyznaniem Nagród Naukowych KM PAN za rok 2021. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
- Nagroda I stopnia – dr Karol BOŁBOTOWSKI (Politechnika Warszawska)
- Nagroda II stopnia – dr Paweł BARANOWSKI (Wojskowa Akademia Techniczna)
- Nagroda III stopnia – dr Paweł GIL (Politechnika Rzeszowska)