Warszawa, dnia 18 października 2011 roku

 

Protokół Komisji Wyborczej
Komitetu Mechaniki PAN


Komisja Wyborcza Komitetu Mechaniki PAN powołana w składzie:

1. Prof. Witold Gutkowski, czł. rzecz. PAN, - Przewodniczący
2. Prof. Romuald Będziński, czł. koresp. PAN
3. Prof. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN
4. Prof. Zenon Mróz, czł. rzecz. PAN
5. Prof. Henryk Petryk, czł. koresp. PAN
6. Prof. Kazimierz Sobczyk, czł. rzecz. PAN
7. Dr hab. Krzysztof Doliński, prof. IPPT PAN – Sekretarz

na posiedzeniu w dniu 18 października 2011 roku w siedzibie IPPT PAN w Warszawie, na którym obecni byli:

1. Prof. Witold Gutkowski, czł. rzecz. PAN, - Przewodniczący
2. Prof. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN
3. Prof. Zenon Mróz, czł. rzecz. PAN
4. Prof. Henryk Petryk, czł. koresp. PAN
5. Dr hab. Krzysztof Doliński, prof. IPPT PAN – Sekretarz

zapoznała się z wynikami głosowania na członków Komitetu Mechaniki PAN i stwierdza co następuje:

• wysłano kart do głosowania - 420
• otrzymano wypełnionych kart do głosowania - 194

W wyborach wzięło więc udział 45.95% osób spośród tych, które otrzymały karty do głosowania.

Ponadto Komisja stwierdza:

• liczba kart nieważnych (błędnie wypełnionych) 1
• liczba ważnie oddanych głosów 193

Po obliczeniu liczby głosów oddanych na poszczególne osoby Komisja przedstawia z Załączniku 1 listę nowo wybranych członków Komitetu Mechaniki. Są to osoby, które w głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów.

podpisywyborykmech

Załączniki:
1. Lista osób wybranych do Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2011-2014

Załącznik 1:

Lista osób wybranych do Komitetu Mechaniki PAN
w kadencji 2011-2014

 

 

Nazwisko

Imię

Instytucja

Liczba

głosów

Procent głosów ważnych

1.

Tylikowski

Andrzej

Politechnika Warszawska

64

33.16%

2.

Kapitaniak

Tomasz

Politechnika Łódzka

43

22.28%

3.

Świtoński

Eugeniusz

Politechnika Śląska

39

20.21%

4.

Łodygowski

Tomasz

Politechnika Poznańska

37

19.17%

5.

Seweryn

Andrzej

Politechnika Białostocka

36

18.65%

6.

Szefer

Gwidon

Politechnika Krakowska

35

18.13%

7.

Awrejcewicz

Jan

Politechnika Łódzka

34

17.62%

8.

Giergiel

Józef

Politechnika Rzeszowska

31

16.06%

9.

Kowalewski

Tomasz

IPPT PAN

30

15.54%

10.

Styczek

Andrzej

Politechnika Warszawska

27

13.99%

11.

Kowal

Janusz

Akademia Górniczo-Hutnicza

26

13.47%

12.

Skoczeń

Błażej

Politechnika Krakowska

22

11.40%

13.

Blajer

Wojciech

Politechnika Radomska

21

10.88%

14.

Dems

Krzysztof

Politechnika Łódzka

19

9.84%

15.

Doerffer

Piotr

IMP PAN

19

9.84%

16.

Drobniak

Stanisław

Politechnika Częstochowska

19

9.84%

17.

Mężyk

Arkadiusz

Politechnika Śląska

19

9.84%

18.

Stupkiewicz

Stanisław

IPPT PAN

19

9.84%

19.

Kuczma

Mieczysław

Uniwersytet Zielonogórski

18

9.33%

20.

Ostachowicz

Wiesław

IMP PAN

18

9.33%

21.

Kurnik

Włodzimierz

Politechnika Warszawska

17

8.81%

22.

Maruszewski

Bogdan T.

Politechnika Poznańska

17

8.81%

23.

Magnucki

Krzysztof

Politechnika Poznańska

15

7.77%

24.

Rokicki

Jacek

Politechnika Warszawska

15

7.77%

25.

Pamin

Jerzy

Politechnika Krakowska

14

7.25%

26.

Tomski

Lech

Politechnika Częstochowska

14

7.25%

27.

Kubik

Józef

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

13

6.74%

28.

Lewiński

Tomasz

Politechnika Warszawska

13

6.74%

29.

Nizioł

Józef

Politechnika Krakowska

13

6.74%

30.

Parkitny

Ryszard

Politechnika Częstochowska

13

6.74%

podpisywyborykmechtbl