W dniu 22 marca 2012 roku w IPPT PAN przy ulicy Pawińskiego 5b w Warszawie odbyło się zebranie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Michał Karoński, Przewodniczący Rady NCN wygłosił wykład pt. "Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań podstawowych".

W drugiej części zebrania powołano sekcje i wybrano ich przewodniczących.