18 grudnia 2014 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W otwartej części posiedzenia prof. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński) wygłosił wykład pt. „Matematyka wyborcza – wykład poświęcony pamięci prof. Michała Życzkowskiego”.

W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat regulaminu Nagrody Komitetu Mechaniki im. prof. Michała Życzkowskiego. Między innymi postanowiono w tym roku przedłużyć termin składania wniosków o dwa miesiące  do końca lutego 2015 r.