W dniu 12 listopada 2015 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się ostatnie w tej kadencji plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:

  • dr Bartłomiej Dyniewicz (IPPT PAN): Drgania konstrukcji poddanych ruchomym źródłom zaburzeń,
  • dr Grzegorz Dziatkiewicz (Politechnika Śląska): Rozwój i zastosowanie metod obliczeniowych w mechanice ośrodka magnetoelektrosprężystego,
  • dr Paweł Nakielski (IPPT PAN): Systemy podawania leków z polimerowych nanowłókien.

W drugiej części zebrania, Przewodniczący Komitetu prof. Tadeusz Burczyński podsumował działalność Komitetu w czasie kończącej się kadencji.