Planowany termin 27 - 30.09.2010 czas trwania 4 dni
Miejsce Janowice k. Tarnowa

Organizator Konferencji Komitet Mechaniki PAN - Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof.zw. dr hab. Józef Nizioł

Komitet Naukowy: prof.zw. dr hab. Józef Nizioł - przewodniczący, prof.dr.hab. inż. Roman Bogacz, dr hab. Piotr Cupiał, prof dr. hab. inz. Zbigniew Engel, prof. dr hab inż. Janusz Kowal, dr hab. inż. Marek Kozień, prof.dr hab. inz. Marek Książek, dr.hab. inż. Jan Łuczko prof.PK, prof.dr.hab. inż. Edward Maciąg, prof.dr.hab. inż. Jerzy Michalczyk, prof.dr.hab. inż.Stanisław Michałowski, prof.dr.hab. inż. Bogdan Sapiński, dr.hab. inż. Jacek Snamina prof AGH, prof.dr.hab. inż. Andrzej Tylikowski

Tematyka Konferencji: Dynamika i wibroizolacja ludzi, maszyn i budynków

Program Konferencji:
1. Dynamika i wibroizolacja ludzi, maszyn i budynków.
2. Zagadnienia wpływu wibracji i hałasu na człowieka.
3. Dynamika układu człowiek – siedzisko i człowiek – narzędzie ręczne.
4. Aktualne standardy międzynarodowe dotyczące wpływu wibracji i hałasu na człowieka.
5. Dynamika i wibroizolacja maszyn i budynków.
6. Modelowanie złożonych obiektów dynamicznych z udziałem człowieka operatora.