19 Krajowa Konferencja Mechaniki Płynow, Poznań 5-9.09.2010

II Krajowa Konferencja Nano i Mikromechaniki, Krasiczyn 6-8.07.2010

III Konferencja Naukowa Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, MON 2010,
Zielona Góra - Łagów, 4-6 czerwca 2010
- Komunikat 1

Wpływ wibracji na otoczenie, Janowice k. Tarnowa 27-30.09.2010, strona www konferencji

EURODYN 2011 8th International Conference on Structural Dynamics 4th – 6th of July 2011
Mini–Symposium MS 11 - Experimental techniques

37th SOLID MECHANICS CONFERENCE, Warsaw, Poland, September 6–10, 2010